Kalendarium imprez klubu w latach 1966-1999

KALENDARIUM KTP „PRZYGODA”

 

ROK 1 9 6 6

25.05 Zebranie założycielskie Klubu.

Zebranie prowadził członek Zarządu Oddziału PTTK w Kielcach kol. Aleksan­der Grzywka. Obecni z ramienia Zarządu Oddziału: kol., Zbigniew Chodak - V-Prezes ZO i kol. Henryk Orliński -Sekretarz ZO.

Członkowie założyciele Klubu: kol. kol. Janusz Bross, Józefa Gajewska, Krystyna Jakubowska, Elżbieta Juraszek, Aleksander Jaszczak, Jacek Kozłowski, Zygmunt Kępka, Jadwiga Kozubek, Marian Michalewicz, Halina Ostrowska, Jacek Ostrzeński, Andrzej Rembalski, Jerzy Reinstein, Mirosław Rewucki, Edward Sarnecki, Elżbieta Szymańska, Stanisław Sitarski, Jerzy Sadowski, Stefan Szałkowski, Danuta Słomińska, Stefan Sosnowski, Piotr Śmigielski, Krzysztof Wilczyński, Tymoteusz Wróblewski, Andrzej Wągrowski, Wiesław Wileński, Andrzej Zaborowski, Jerzy Zaręba. Wybrano Zarząd w składzie: kol. kol. Jerzy Zaręba – Prezes, Elżbieta Szymańska, Jerzy Reinstein, Mirosław Rewucki, Józefa Gajewska, Jerzy Sadowski.

07.06 Zarząd Oddziału PTTK w Kielcach zalegalizował istnienie Klubu (Uchwała ZO nr 7 z dn. 7.06.1966 r.)

9-12.06 Członkowie Klubu brali udział w organizacji i przeprowadzeniu Ogólnopolskiego Rajdu Młodzieży (966 uczestników)

01-14.07 Pierwszy obóz wędrowny Klubu w Bieszczadach odpłatność 150 zł. Udział - 19 osób. Kierownik – kol. Jerzy Zaręba, kwatermistrz - kol. Mirosław Rewucki.

23-25.09 przeprowadzono Jesienny Kwalifikowany Rajd Młodzieży po Górach Świętokrzyskich. Wpisowe - 25 zł, uczestni­ków – 571. Kierownik Rajdu – kol. Jerzy Zaręba, Z-ca kier. – kol.. Janusz Bross, Sekretarz – kol. Mirosław Rewucki, Kwatermistrz – kol. Andrzej Rembalski, Szef tras - kol. Józefa Gajewska.

16.11 Na zabraniu Klubu podjęto decyzję o wykonaniu odznaki klubo­wej - Autorem odznaki klubowej - kol. Jerzy Sadowski.

18.11 KTP wystąpił z wnioskiem o powołanie Komisji Weryfika­cyjnej Odznak Turystyki Pieszej w składzie: kol. kol. Witold Król (Przewodniczący) Andrzej Wągrowski, Ste­fan Szałkowski, Krzysztof Wilczyński (zatwierdzono Uchwała nr 13 Zarządu Oddziału z dn. 19.11.1966 r.).

ROK 1967

01.02. Pierwsze zebranie sprawozdawcze Klubu, który liczy 67 członków. Powołano Komisję Rewizyjną w składzie: kol. Krystyna Jakubowska, Janusz Bross, Marian Michalewicz, Wiesław Wileński,

16-18.06 KTP przeprowadził Ogólnopolski Rajd Młodzieży po Gó­rach Świętokrzyskich z zakończeniem w Klonowie.

22-24.09 Zorganizowano Jesienny Rajd Młodzieży. Zakończenie w Szewcach. .

ROK 1968

10.01 Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu. Wybrano nowy Zarząd KTP: kol. kol. Kazimierz Stąpor (Prezes), Zygmunt Witecki, Jerzy Reinstein, Aleksander Maderak, Józefa Gajewska, Jerzy Bross, Marian Grzegorzewski. Nowa Komisja Rewizyjna w składzie: kol. kol. Wi­told Król, Krzysztof Wilczyński, Elżbieta Gągol.

13 –16.06 Odbył się Rajd Młodzieży po Górach Świętokrzyskich organizowany przez KTP. Kierow­nik Rajdu – kol. Kazimierz Stąpor, Z-ca Kier. - Kol. Zygmunt Witecki, Sekretarz – kol. Mirosław Rewucki, Kwatermistrz – kol. Andrzej Rembalski,

9 – 10.11 - KTP organizuje I Złaz Jesienny – Święta Katarzyna - 68".

ROK 1969

13–15.06 Przeprowadzono Wiosenny Rajd Młodzieży z zakończeniem w Wiernej Rzece.

8 – 9.11 Zorganizowano II Złaz Jesienny – „Widełki – 69”.

ROK 1970

12-14.06 KTP obsługuje Młodzieżowy Rajd Wiosenny z zakończeniem w Samsonowie.

25-27.09 Organizacja i obsługa Młodzieżowego Rajdu Jesien­nego z zakończeniem na Telegrafie.

7 – 6 .11 Złaz Jesienny organizowany przez KTP kończy się w Nowej Słupi.

ROK 197l

6 -7.11 Złaz Jesienny odbył się w Klonowie

ROK 1972

2.02 Wybrano Zarząd KTP w składzie: kol. kol. Jacek Grzybała (Prezes), Janusz Okupny, Jolanta Kodjaszewska, Józefa Ga­jewska, Jerzy Bross,

4-5.11 Zorganizowano Złaz Jesienny. Na zakończeniu w Św. Katarzynie doliczono się 79 uczestników. Kierownik Złazu – kol. Jacek Grzybała, Kwatermistrz – kol. Janusz Okupny, Sekretarz – kol. Jerzy Sadowski.

ROK I973

16.04 Wybrano nowy Zarząd Klubu w składzie: kol. kol. Jerzy Epsztain (Prezes), Jerzy Ziętal, Waldemar Kseń, Jolanta Majchrzyk, Krzysztof Lis.

4-5.08 Zorganizowano Rajd Pieszy „JURA – 73”, w którym udział wzięło 115 uczestników. Sekretarz Rajdu - kol. Jerzy Sadowski, Kwatermistrz - kol. Piotr Śmigielski, i kol. Jan Kowalczyk.

Odbył się Złaz Jesienny w oparciu o bazę w Nowej Słupi (129 uczestników), Kierownik imprezy – kol. Jerzy Epsztain, Sekretarz – kol. Jerzy Sadowski, Kwatermistrzostwo: kol. kol. Jolanta Kodjaszewska, Jan Kowalczyk, Kazimierz Wawrzycki, Piotr Śmigielski, Zbigniew Pela, Witold Król, Janusz Okupny.

ROK 1974

22-23.06 Organizacja I Rajdu Nocnego „Sobótki 74” w Widełkach, w którym udział bierze 201 uczestników. Kier. Rajdu – kol. Stanisław Ciopiński, Sekretarz – kol. Jerzy Sadowski, Kwatermistrze: kol. kol. Jolanta Majchrzyk., Jerzy Ziętal, Janusz Otwinowski.

9-10.11 KTP przeprowadza Złaz Jesienny w Zagnańsku.

ROK 1975

21-22.06 Odbył się II Rajd Nocny - Sobótki 75 - Biesak. Kierownik kol. Jerzy Sadowski, Kwatermistrzostwo: kol. kol. Krzysztof Wilczyńki. Jolanta Majchrzyk, Piotr Śmigielski, Kapelmistrz – kol. Janusz Otwinowski.

22-23.11 Przeprowadzono Złaz Jesienny - Suchedniów (90 uczestników), Kwatermistrz - kol. Zbigniew Popiołek, Sekretarz – kol. Jerzy Sadowski.
ROK l976

26-27.06 III Rajd Nocny „Sobótki 76” organizowany przez KTP gromadzi 114 uczestników przy ognisku na Miedziance

13-14.11 Przeprowadzono Złaz Jesienny w Św. Katarzynie.

3.12. Na zebraniu KTP wybrano nowy Zarząd Klubu w skła­dzie: kol. kol. Jerzy Epsztain - Prezes, Janusz Cichocki, Franciszek Guska, Ryszard Garus, Antoni Myśliwiec.

ROK 1977

25/26.06 Przeprowadzono IV Rajd Nocny - Sobótki 77 w Cedzynie. Kier. Rajdu – kol. Jerzy Epsztain, kwatermistrzostwo kol. kol. Zdzisław Bodzioch, Franciszek Guska, Jerzy Warzecha*

• odbyła się klubowa wyprawa na Suwalszczyznę. Uczestniczyli: kol. kol. Janusz Cichocki, Ryszard Garus, Krzysztof Wilczyński.

• zorganizowano Złaz Jesienny z noclegiem w Ameliówce.


ROK 1978

6-9.05 Wycieczka klubowa do Kampinoskiego Parku Narodowego, które zapoczątkowała cykl corocznych wypraw KTP do Parków Narodowych.

V Rajd Nocny - Sobótki 78 - Orłowiny. Kier. Rajdu – kol. Jerzy Epsztain, ognisko – kol. Franciszek Guska, kwatermistrzostwo: kol. kol., Ryszard Garus, Alicja Duńkowska, Marta Nieduziak.

14–17.09 Druga wycieczka klubowa do Kampinoskiego Parku Narodowego,

28-29.10 Przeprowadzono Złaz Jesienny z noclegiem w Domu Turysty PTTK w Sandomierzu (130 uczestników) Obsługa Rajdu: kol. kol. Jerzy Epsztain, Ryszard Garus, Janusz Cichocki, Antoni Myśliwiec, Joanna Korpas, Marek Cichopek, Krzysztof Zieliński, Krzysztof Wilczyński, Franciszek Guska, Janusz Okupny (współorganizatorem Złazu było Koło PTTK nr 3 przy „Chemarze”).

01.12 Honorową odznakę K T P z zielonym otokiem otrzymał kol. Kazimierz S t ą p o r.

01.12 Wybrano Zarząd Klubu w składzie: kol. kol. Jerzy Epsztain (Prezes) Janusz Cichocki, Bożena Konecka, Marek Cichopek, Ryszard Garus, Anna Betka, Antoni Myśliwiec


ROK 1979

9-13.05 Wyprawa klubowa do Słowińskiego Parku Narodowego (6 osób). Kier. wyprawy – Ryszard Garus, Krystyna Karpiniec.

03.06 Zorganizowano I Rajd Baby Jagi – Brusznia. 150 dzieci. Kierownik Rajdu -. Janusz Cichocki.

23/24.06 VI Rajd Nocny - Sobótki 79 - Świnia Góra. Kier. Rajdu – kol. Jerzy Epsztain, sekretarz – kol. Ewa Jasonek, kwatermistrz – kol. Ryszard Garus.

24.06-01.07 Pierwsza zagraniczna wyprawa klubowa - Saksonia Szwajcarska. Kierownik – kol. Krzysztof Wilczyński. - Udział drużyny KTP w XX OWRP - Ziemia Chełmska.

20.08 Kol. Jerzy Epsztain rezygnuje z funkcji Prezesa KTP w związku z przeprowadzką do Warszawy. Obo­wiązki Prezesa przejmuje kol. Janusz Cichocki.

6-9.10 Autokarowo - piesza wycieczka Klubu po Pogórzu Przemyskim.

10-11.11 Zorganizowano Złaz Jesienny w Bocheńcu.

 

R O K 1980

2.03 Udział 4 osobowej drużyny KTP w Rajdzie Bab, organizowanym przez Oddz. PTTK Końskie.

8 – 12. 05 Wyprawa klubowa do Wolińskiego Parku Narodowego. Kier. wyprawy – Ryszard Garus.

01.06 II Rajd Baby Jagi - Biesak . Kier. Rajdu – Janusz Cichocki.

21/22.09 Przeprowadzono VII Rajd Nocny - Sobótki 80 – zakończenie w Borkowie.

28.06-8.07 Druga klubowa wyprawa zagraniczna Praha - Morawy – 33 uczestników. Kier. wyprawy – kol. Ryszard Garus.

25-26.10 Złaz Jesienny w Wiślicy. Kier. Rajdu - kol. Janusz Cichocki,

12.11 Autokarowa wycieczka klubowa: Ludynia - Krasocin - Czarnca - Włoszczowa - 40 uczestników - prowadził kol. Ryszard Garus.

8.12 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze KTP wybrało nowe władze klubowe w składzie: kol. Janusz Cichocki (prezes), Ryszard Garus, Stanisław Wyrzycki, Leszek Otwinowski, Franciszek Guska, Joanna Korpas, Marek Wiewiórowski; Komisja Rewizyjna: Bogumił Bryczek, Halina Lidwa, Marek Cichopek.

Ogółem w roku 1980 przeprowadzono 45 wycieczek z cyklu „Lato dla wszystkich”, w których udział wzięło udział 609 osób. Łączna długość tras - 728 km.

ROK 1981

21-22.03 odbyło się klubowe Powitanie Wiosny w Żabieńcu (20 uczestników)

12.04 autokarowa wycieczka KTP Kielce – Maleniec - Końskie - Stara Kuźnica – Chlewiska – Kielce.

8 -13.05 wyprawa klubowa do Wielkopolskiego Parku Narodo­wego (13 uczestników) Kier. wyprawy – Ryszard Garus, Krystyna Karpiniec, Uczestnicy zdo­byli odznakę "Przyjaciel Wielkopolski”.

07.06 zorganizowano III Rajd Baby Jagi - Cedzyna. Kier. Rajdu – Janusz Cichocki.

27/28.06 VIII Rajd Nocny „Sobótki 81” przeprowadzono na Wykusie.

17-21.06 klubowa wyprawa na Ślężę, zwana „komfortową”. Udział 7 uczestników. "Polonez" kol. Jerzego Bieńkowskiego i „Fiat" kol. Krzysztofa Wilczyńskiego.

4-21.07 udział drużyny KTP (3 osoby) w XXII OWRP- Jura Krakowsko - Częstochowska.

4-6.09 12-osobowa drużyna KTP bierze udział w XXVI Ogólnopolskim Górskim Rajdzie Kolejarzy – Gorce.

24-25.10 przeprowadzono Złaz Jesienny w Sielpii Wielkiej.

14-15.11 Klub obchodził XV lecie działalności. Uroczystości odbyły się w Świętej Katarzynie.

W roku 1981 w ramach akcji "Lato dla wszystkich” zorganizowano 50 wycieczek, w których udział wzięło 436 uczestników.

ROK 1982

16.04 Autokarowa wycieczka klubowa: Kielce – Stopnica - Solec Zdrój - Nowy Korczyn - Kielce, 47 uczestników.

6-9. 04 udział drużyny (23 osoby) w Złazie Wiosennym Klu­bu Górskiego - Beskid Mały i Średni.

18-23.05 Klubowa wyprawa do Białowieskiego Parku Narodowe­go (11 uczestników), kier. wyprawy – Ryszard Garus, Krystyna Karpiniec.

30.05 Przeprowadzono IV Rajd Baby Jagi – Stadion. Uczestniczyło 250 dzieci. Kier. Rajdu –Janusz Cichocki,

10-13.06 Wyprawa klubowa „Szlakiem Zamków Piastowskich” (l0 uczestników). Kier. Tadeusz Pluta. Uczestnicy zdobyli brązowe odznakę „Turysta Dolne­go Śląska”

26/27.06 IX Rajd Nocny „Sobótki 82” zakończony w Tumlinie. Uczestników 129.

7-21.07 udział 5 osobowej drużyny KTP w XXIII OWRP „Poje­zierze Mazurskie - 82”.

27.07 Autokarowa wycieczka klubowa: Kielce - Szwarszowice - Ostrowiec - Ćmielów - Podgórze - Krzemionki Opatowskie - Bałtów - Nietulisko - Kielce. Udział - 47 osób.

20.08 autokarowa wycieczka klubowa: Kielce - Wodzisław - Imielno - Kielce.

1-5.09 Udział 8-osobowej drużyny KTP w XXVII Rajdzie Kole­jarzy - Szczytna Śląska.

23-24.10 Przeprowadzono Złaz Jesienny. Zakończenie w Krynkach k/Brodów Iłżeckich (46 uczestników).

W roku 1982 odbyły się "Wycieczki ze śpiworem”: Tomaszów Maz. - Smardzewice – Sulejów oraz Częstochowa - Złoty Potok - Podlesie - Wolbrom - Szlakiem Warowni Jurajskich do Zawiercia.

ROK 1983

10.01 Wybrano Zarząd Klubu w składzie: Tadeusz Pluta (Prezes), Stanisław Wyrzycki, Ewa Pałgan, Leszek Otwinowski, Janusz Cichocki, Barbara Maruszak, Stanisław Rupniewski, Komisja Rewizyjna: Bogumił Bryczek, Leontyna Cichoń, Lidia Ziembińska.

08.03 Odbył się Jubileuszowy Zjazd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach, Odznakę „Za zasługi dla Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach” otrzymali następujący członkowie KTP: Jerzy Zaręba, Kazimierz Stąpor, Krzysztof Wilczyński, Janusz Cichocki, Franciszek Guska, Ryszard Garus Ewa Jasonek, Jerzy Epsztain.

26-27.03 Wycieczka „Śladami pierwszej wycieczki PTK w Góry Świętokrzyskie” etap I Kielce – Św. Katarzyna - Łysica - Święta Katarzyna. Udział 48 osób, w tym 15 uczestników przebyło trasę ściśle wg opisu Aleksandra Janowskiego. Szef imprezy: Janusz Cichocki, prowadzący trasę: Krzy­sztof Wilczyński i Tomasz Wągrowski. w czasie imprezy przeprowadzono akcję ratunkową (przy użyciu drabiny). Kol. Jacek Chojnowski złamał nogę na gołoborzu Łysicy.

11-15.05 Klubowa wyprawa do Roztoczańskiego Parku Narodowego (19 uczestników). Kier. wyprawy – Ryszard Garus, Krystyna Karpiniec.

29.05 V Rajd Baby Jagi: Kielce - Bukówka z udziałem 280 dzieci. Kier. Rajdu – Tadeusz Pluta.

2-5.06 Wyprawa klubowa do Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego z udziałem 14 osób. Kierownik imprezy Tadeusz Pluta.

25/26.06 Zorganizowano X Rajd Nocny „Sobótki 83”. Zakończenie w Klonowie (77 uczestników).

07 Udział drużyny KTP w XXIV OWRP – „Ziemia Toruńska”.

24-27.09 Odbył się II etap wycieczki „Śladami pierwszych wycieczek PTK w Góry Świętokrzyskie”: Święta Kata­rzyna - Nowa Słupia - Ostrowiec - Ćmielów – Opatów - Sandomierz. Prowadził Janusz Cichocki.

15-16.10 Przeprowadzono Złaz Jesienny. Zakończenie w Nowej Słupi.

W roku 1983 została ustanowiona "Honorowa Nagro­da Klubu Turystów Pieszych PTTK w Kielcach". Za rok 1983 otrzymała ją kol. Ewa Pałgan .

ROK 1984

24-25.03 Klubowe „Powitanie Wiosny” w Pińczowie z udziałem 20 osób. Kierownictwo imprezy: Tadeusz Pluta, Bożena Konecka, Irena Paździerz.

5-6.05 Udział 3-osobowej drużyny KTP w V Ogólnopolskim Rajdzie Ścieżkami Orłowicza.

18-20.05 Klubowa wyprawa do Ojcowskiego Parku Narodowego (31 osób). Kier. wyprawy Ryszard Garus, Krystyna Karpiniec.

3.06 VI Rajd Baby Jagi - Brusznia. Udział 290 dzieci. Kier. Rajdu – kol. Bożena Ko­necka.

21-24.06 Klubowa wyprawa w Góry Opawskie (5 osób). Kier. Tadeusz Pluta.

23/24.06 XI Rajd Nocny „Sobótki 84” Zakończenie w Ciekotach (65 uczestników). Kier. Rajdu –Stanisław Rupniewski.

15-21.07 udział 7 osobowej drużyny KTP w XXV OWRP „Wielkopolska 84”.

20-21.10 Złaz Jesienny zorganizowany w Chęcinach.

12.11 Wybrano nowe władze Klubu. Zarząd KTP w składzie: Danuta Rasała (Prezes), Bogumił Bryczek, Ewa Pałgan, Leszek Otwinowski, Bożena Konecka, Irena Paździerz, Andrzej Kowalski. Komisja Rewizyjna: Stanisław Górski, Lidia Ziembińska, Leontyna Cichoń.

1985– 1986 brak danych

ROK 1987

14.11. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Zarząd: B. Arendarska, - prezes, D. Rasała – v-prezes, j. Bednarska – sekretarz, E. Prusaczyk- skarbnik, B. Bryczek, B. Konecka, H. Skalska

Kom. Rewizyjna: J. Chojnowski – przew., U. Oborska, S. Górski

ROK 1989

14 – 16. 04. Powitanie Wiosny na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej ( Kępowizna). Uczestniczyło 25 osób.

20 –25 05. Wyprawa Parki Narodowe – Karkonoski PN (baza w Bierutowicach)

4.06. Rajd Baby Jagi zakończenie na Stadionie

8/9 07 i 26 – 27 08 Rajdy ze śpiworem

9-10. 10 Ognisko Klubowe w Żabieńcu

ROK 1990

3.06 Rajd Baby Jagi – zakończenie ul. Biesak

ROK 1991

11.02. Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

Barbara Arendarska – prezes, K. Micorek -v-prezes, S. Piwowarczyk – sekretarz, A. Dunkowska – skarbnik, J. Bednarska, J. Leszczyński, B. Bryczek – członkowie

Komisja Rewizyjna: L. Chojnowski – przew., U. Oborska, D. Ładecki

ROK 1992

8.06. zebranie sprawozdawczo – wyborcze na którym wybrano Zarząd w składzie: K. Micorek – prezes, W. Kowalski – wiceprezes, D. Rasała – sekretarz, A. Dunkowska – Pańkowska – skarbnik, H. Skalska – członek oraz Komisję Rewizyjną: J. Chojnowski – przewodniczący, U. Oborska, D. Ładecki – członkowie.

VII wyjazd do Tatrzańskiego P.N.

XI Wieczór Andrzejkowy

XII uroczyste zebranie podsumowujące roczną działalność Klubu.

ROK 1993.

I Udział w Złazie na Polanie Langiewicza. Klubową grupę prowadził W. Kowalski

1 – 3 V Impreza „Powitanie Wiosny” Baza wypadowa w Karlinie k. Zawiercia. Odpowiedzialny za trasy – W. Kowalski

VI Rajd Baby Jagi. Zakończenie na płn. stoku Bruszni.

19 VI VII Maraton Pieszy na trasie: Berezów – Suchedniów – Świnia Góra – Bartków. Komandor – F. Guska. Dla mniej zaawansowanych piechurów – trasa krótsza Suchedniów – Bartków którą poprowadził – J. Pabian

10 – 13 VII Wypad w Tatry Zachodnie

I Rajd „Łysogóry na raty” Kuźniaki – Gołoszyce. Komandor – W. Kowalski

X Zakończenie sezonu turystycznego w Bieszczadach. Baza w Wołosatem.

XII Uroczyste zebranie klubu. Wyróżniono kolegów: W. Kowalskiego, K. Stąpora, J. Leszczyńskiego i J. Pabiana. Wybrano Człowieka Roku – został nim K. Micorek.

ROK 1994

Udziałw Złazie na Polanie Langiewicza. Klubową grupę prowadził W. Kowalski

23. IV członkowie KPT wzięli udział a akcji „Łysogóry – czyste góry”

30 IV – 5 V Impreza „Powitanie Wiosny” Baza wypadowa w Olkuszu. Odpowiedzialna za trasy – Hanna Skalska.

VI  Rajd Baby Jagi z zakończeniem w Ośrodku Sportowym „STELLA” . Atrakcją dla dzieci była możliwość postrzelania z łuku.

VI Uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej II klasy otrzymali: Waldemar Kowalski, Kazimierz Micorek, Jerzy Pabian ,zaś III klasy: Jacek Chojnowski, Jan Duda, Ewa Kiliś, Jarosław Leszczyński, Marianna Micorek, Alicja Pańkowska , Hanna Skalska, Małgorzata Skalska.

06.VIII maraton pieszy „Świętokrzyska 50 – tka”. Start z Karczówki – meta w Słowiku.

2 – 5 VII Wypad do Stołowogórskiego Parku Narodowego.

VI – VIII II Rajd „Łysogóry na Raty” na trasie: Chęciny – Łagów

X Zakończenie sezonu turystycznego w Beskidzie Żywieckim. Baza wypadowa w Ślemieniu.

10 XII Uroczyste zebranie klubowe na Słowiku w OS „Stella”. Srebrną Honorową Odznakę PTTK wręczono Hannie Skalskiej, Waldemarowi Kowalskiemu i Dionizemu Ładeckiemu. Były też odznaczenia Oddziałowe i klubowe. Człowiekiem Roku został wybrany Kazimierz Stąpor.

ROK 1995

I Udział w Złazie na Polanie Langiewicza. Klubową grupę prowadził W. Kowalski

I – II Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zamkowej 4 z przeznaczonej na siedzibę Oddziału PTTK. W pracach remontowych szczególnie zaangażowani byli: W. Kowalski, J. Pabian, B. Sitarski. J. Bednarska i M i K. Micorkowie.

18 II I Rajd KTP „Łysogóry zimą” Start na przełęczy Huckiej, zakończenie w Św. Katarzynie.

22 IV Udział członków KTP w akcji „Łysogóry – czyste góry”.

29 IV - 3 V Impreza „Powitanie wiosny” Baza wypadowa w Tenczynku k. Krzeszowic. Odpowiedzialny za trasy - Jerzy Pabian .

11 – 13 V członkowie KTP uczestniczyli w organizacji Radu Młodzieży „Wiosna ‘95”. Komandor : W. Kowalski.

06. XVII Rajd Baby Jagi . Zakończenie na Pierścienicy.

06.09  Pieszy maraton „Świętokrzyska 50 – tka” Trasa: Miedziana Góra - Św. Katarzyna. Komandor – F. Guska.

1 – 4 VII Wyprawa do Magurskiego Parku Narodowego. Prowadził – R. Garus

VI – VIII III Rajd „Łysogóry na raty” Początek w Bliżynie, zakończenie w Św. Katarzynie.

X Zakończenie sezonu turystycznego w Beskidzie Śląskim. (Baza Wisła – Równe)

30 XI Klubowe „Andrzejki” w siedzibie Oddziału.

9 XII Uroczyste zebranie Klubu. Dokonano wyboru Człowieka Roku KTP – został nim K. Micorek

31 XII Klubowy Bal Sylwestrowy.

ROK 1996.

Udział członków Klubu w tradycyjnym złazie na Polanie Langiewicza k. Wąchocka. Prowadził W. Kowalski.

5.01 Klub odznaczony został Odznaką „Za Zasługi dla Oddziału”

16 III – II Klubowy Rajd „Łysogóry zimą” Trasa Bodzentyn – Św. Katarzyna.

1 – 5 V Impreza „Powitanie wiosny” Baza w Skale k. Ojcowa. Odpowiedzialny K. Micorek.

VI XVIII Rajd Baby Jagi. Zakończenie u podnóża g. Brusznia.

28 VI – 3 VII Wyprawa do Roztoczańskiego i Poleskiego Parku Narodowego. Prowadził – R. Garus.

VI – VIII IV Rajd „Łysogóry na raty” Początek w Morawicy, zakończenie w Św. Katarzynie.

21 IX X Maraton Pieszy „Świętokrzyska 50-tka” Start os. Na Stoku, zakończenie w Słowiku. Komandor – F. Guska.

5 X Uroczyste zebranie Klubu z okazji 30-lecia KTP. Zarząd Główny PTTK reprezentowali: Anna Becker – Kulińska i Janusz Żmudziński, Zarząd Oddziału – Andrzej Rembalski. W uroczystości uczestniczyła także ludowa poetka z Wilkowa – p. Maria Cedro - Biskupowa . Wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia dla najaktywniejszych członków.

17 – 20 X Rajd na zakończenie sezonu na Orawie i w Beskidzie Wysokim. Odpowiedzialny – K. Micorek.

12 XI Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Wybrano nowy Zarząd w składzie: K. Micorek – prezes, J. Pabian – wiceprezes, T. Duda – sekretarz, A. Pańkowska – skarbnik, K. Gorajski – członek oraz Komisję Rewizyjną : J. Chojnowski – przewodniczący, D. Ładecki i U. Oborska – członkowie.

30 XI Impreza Andrzejkowa

7 – 8 XII Mikołajki w Św. Katarzynie.

31 XII Bal Sylwestrowy w siedzibie Klubu.

ROK 1997

Udział członków Klubu w tradycyjnym złazie na Polanie Langiewicza k. Wąchocka. Prowadził W. Kowalski.

22 III Podczas XV Walnego Zjazdu Oddziału Świętokrzyskiego PTTK Klub Turystów Pieszych został odznaczony Srebrną Honorową Odznaką PTTK Prezes KTP kol. K. Micorek został wybrany Prezesem Zarządu Oddziału.

1 – 5 V Impreza „Powitanie wiosny” na terenie Mazowsza Południowego. Z bazą w Tomaszowie Mazowieckim. Odpowiedzialny za trasy – Jerzy Pabian

14 –17 V Rajd Młodzieży „Wiosna ‘97” w przygotowaniu i obsłudze wzięli udział członkowie Klubu. Komandor - W. Kowalski. Zakończenie w Św. Katarzynie.

1 VI XIX Rajd Baby Jagi . Uczestniczyło 60 dzieci. Komandor – Andrzej Banak Zakończenie na Stadionie.

29 VI XI Maraton pieszy :Świętokrzyska 50 –tka” na trasie Małogoszcz – Chęciny – Słowik.

33 uczestników.

4 – 12 VII Wyprawa do Drawieńskiego Parku Narodowego. 22 uczestników. Prowadził jak zwykle Ryszard Garus. Baza wypadowa w Chodzieży.

VII – IX trzyetapowy Rajd szlakiem walk mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” na ziemi świętokrzyskiej. Kier. Rajdu: W. Kowalski i J. Pabian.

25 – 27 IX Rajd Młodzieży „Jesień ‘97” w przygotowaniu i obsłudze wzięli udział członkowie Klubu. Zakończenie w Św. Katarzynie. 6 tras wielodniowych.

9 – 12 X Rajd na zakończenie sezonu w Pieninach. Baza noclegowa w Krościenku Odpowiedzialny – A. Banak

26 X „Jesienne pieczonki” w Leszczynach – udział 40 osób.

29 XI Impreza Andrzejkowa w Klubie

31 XII I Rajd Sylwestrowy - Stadion oraz zabawa sylwestrowa w Klubie.

ROK 1998

12 I Na zebraniu klubowym Człowiekiem Roku 1997 został kol. Krzysztof Gorajski.

17 – 18 I Udział członków Klubu w inauguracji Klubu Zdobywców Korony Gór Polski w Świętej Katarzynie. Uczestnicy spotkania zdobyli Łysicę jako pierwszy szczyt Korony. Grupę kielecką z Masłowa do Św. Katarzyny przyprowadził kol. J. Pabian.

8.III Wycieczka Jubileuszowa na pamiątkę pierwszej wycieczki zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze na trasie Słowik – Chęciny poprowadzona przez kol. J. Pabiana. Uczestniczyło 68 osób.

30 IV – 4 V Impreza „Powitanie wiosny” w okolicach Puław, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa.]

20 – 22 V Udział członków klubu w organizacji Rajdu Młodzieży - Wiosna ’98. Uczestników 150. Zakończenie w Św. Katarzynie.

31 V Jubileuszowy XX Rajd Baby Jagi. Zakończenie pod g. Brusznia. Uczestniczyło 111 dzieci z opiekunami. Komandor - Andrzej Banak.

27 – 28 VI XII maraton pieszy „Świętokrzyska 50 – tka” jako pierwszy odbył się w nocy na trasie Gołoszyce – Św. Krzyż – Św. Katarzyna. 43.5 km. Uczestników 24. Komandor – F. Guska

26 VI – 5 VII Wyprawa z cyklu „Parki Narodowe“ w Bory Tucholski. 17 uczestników. Prowadził: R. Garus

Udział członków Klubu przy organizacji i obsłudze 41 Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej. 238 uczestników z całej Polski. Komandor F. Guska

1 – 4 X Klubowy Rajd Jesienny „Radziejowa 98” w Beskidzie Sądeckim na zakończenie sezonu. Uczestników 10. Prowadził : J. Pabian

4 X Z okazji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki KTP „Przygoda” wyróżniony został przez Wojewodę Kieleckiego plakietką pamiątkową „Za popularyzację turystyki pieszej w Regionie Świętokrzyskim”.

24 X Przy ognisku na G. Klonówce zakończono 4 etapowy rajd „Szlakami walk o Niepodległość”

W rajdzie uczestniczyło ponad 120 osób.

I etap. 21 VI – szlakiem powstania styczniowego w Puszczy Świętokrzyskiej (Wąchock – Bodzentyn)

II etap 18 VII szlakiem walk Legionów Polskich (Nowy Korczyn – Czarkowy – Wiślica)

III etap 8 VIII - szlakiem miejsc pamięci narodowej z lat 1794 – 1918 po Kielcach

IV etap 5 IX – szlakiem powstańców 1863 r. w okolicach Kielc.

Kierownik tras – J. Pabian

7 XII Jubileusz 90 lecia Oddziału PTTK w Kielcach. Kilku członków Klubu zostało wyróżnionych odznaczeniami i dyplomami.

28 XI zabawa Andrzejkowa

31 XII Zabawa Sylwestrowa poprzedzona rajdem sylwestrowym na trasie Wietrznia – Bukówka - Kawetczyzna.

ROK 1999

23 I Udział członków Klubu w tradycyjnym złazie na Polanie Langiewicza k. Wąchocka. Kielecką 24 osobową grupę przyprowadził J. Pabian.

12 III Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano nowy Zarząd KTP „Przygoda’ w następującym składzie: Władysław Kwapień- prezes, Helena Sachajko – wiceprezes, Maria Dudzińska – sekretarz, Barbara Zagórska – skarbnik, Katarzyna Król – członek.

21 III Klubowe powitanie wiosny na wycieczce na trasie : Bobrza – Chełmce – Podzamcze – Piekoszów połączone z topieniem Marzanny. Prowadził – Wacław Derej.

29 IV – 3 V Wyjazd na Ziemię Sandomierską . Klimontów, Koprzywnica, Sandomierz, Baranów. Tarnobrzeg, Góry Pieprzowe.

30 V XXI Rajd Baby Jagi z zakończeniem pod G. Telegraf. Komandor: A. Banak. W Babę Jagę wcieliła się Katarzyna Guska. Udział wzięło 120 osób.

13 VI Dwudniowa wycieczka w Jurę Krakowsko – Częstochowską na trasie: Kroczyce - . g. Zborów – Skarżyce – Podzamcze k. Ogrodzieńca – Chechło - Pustynia Błędowska - Klucze – Jaroszowiec. Szefem wyprawy był Władysław Kwapień.

26 VI – 4 VII Wycieczka na Litwę, Łotwę i do Estonii. Uczestniczyło 21 osób. Prowadził kol. Jarosław Leszczyński.

2 – 11 VII Wyprawa do Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego. Uczestników 23. Wyprawę zorganizował i poprowadził Ryszard Garus.

Więcej w tej kategorii: Z dawnych kart klubu »

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31